srijeda, 21. veljače 2018.

sreća

Sreća je kad ti dva učenika u jednom danu dođu reći da su dobili pozitivne ocjene.

Nema komentara:

Šufit