četvrtak, 22. veljače 2018.

:p

Dragi neprijatelji, moji su živci dobri, prekaljeni na FESBu, a ne u večernjoj školi, tako da je svaki vaš pokušaj ometanja života i rada doslovce smiješan. 🤣

Nema komentara:

Šufit