srijeda, 7. lipnja 2017.

Narafski da ću ga prikrižit

Najavljujem križanje 
listića na izborima 
za Sabor RH. 🤘vv 
ovo da mi ko ne bi poslin reka da sam ja dala glas nekoj od partija. nema glasa dok nema normalnih programa u skadu s vremenom i morala.

Nema komentara:

Šufit