srijeda, 26. travnja 2017.

:)


Vježbajte matematiku, time vam je um logičan. Logičan um vrijedi bogatstvo. Čitajte knjige, time vam je duša ljepša. Plivajte, trčite, vozite biciklu, u zdravom tijelu, zdrav duh. I budite uvijek veseli :)


Ovo sam upravo napisala mojim učenicima u bilježnicu. Idemo ča, posal za danas gotov.

Nema komentara:

Šufit