srijeda, 23. studenoga 2016.

poduke -instrukcije - repeticije - pripreme za državnu maturu Split


10 termina za učenike na ovaj način stoji 937,50 kn (1 školski sat 46,88 kn), a 10 termina za studente 1125,00 kn (1 školski sat 56,25 kn).

#poduke #instrukcije #repeticije #pripremezadrzavnumaturu #podukezastudente #znanjevrijedi #parametar

www.parametar.hr
www.poduke-split.com
www.repeticije-split.com

Nema komentara:

Šufit