nedjelja, 16. listopada 2016.

odvojilo ga od mame, bidan

kako mi je naletija, jo, još se smijen.
di?
danas, isprid svetoga frane, kraj trafike.
dunkve, ja do grada i ne bi nesriću ni pripoznala da mi nisu drugi motali.
a ti drugi su znali da nima te force koje se ja plašin, da je meni u životu baš sve piš mi vrit i da ću mu reč ča mirita.

- a, bravo, to je oni nevoljnik ča mu mater s 44 godine minja pelene, pa mu triba naknada za odvojen život iako nima ni ženu ni dice, odvojilo ga je od mame. bidan.
znan da da jema šjolu namisto obraza i da stvarno triba bit gnjil tutokompleto za te pineze uzet, nisan ni mislila da će se zastidit, posramit, zacrvenit, ma ke, ma mu isto nije bilo lako.
jerbo, čuja je pusti svit.
a sad arsene prođi i jopet priko splita pun sebe. 
rekla san, ričima gađan precizno, milosti neću jemat prema baš nikome, ogrist će mi i drugovi i gospoda, svak će dobit prima zasluzi. bit će suza, bolit će do boli. i puno višje. nije van se tribalo pačat u škorpiona.

Nema komentara:

Šufit