petak, 5. kolovoza 2011.

litrat koji je kontra ričima

jarboli by xvii

ajme, riva pari seoski dernek, koji vonji od one usmrđene spize, bože sačuvaj, a oni dil koji ja volin je gradilište.

nisan dugo ostala vanka, vratila san se doma, uključila klimu i rekla dvi riči, đelato & sok.

e bravo, jema i taj litrat (ta slika), ti jarboli gori...

Nema komentara:

Šufit