utorak, 23. kolovoza 2011.

da mi je vratit vrime...

da mi je vratit vrime...

na istu stranu bi sta
i sve na ovemu svitu za jubav opet bi da.

priznat ću da nisan puno steka...

dignute glave mogu ići...


Nema komentara:

Šufit