četvrtak, 6. siječnja 2011.

život ča reste iz stine

život ča reste iz stine

život ča reste iz stine by xvii - klik za veće
e...
mirakul.
pojavi se tamo di ga najmanje očekuješ.
zaradi tega i je čudesan.
evo ovod reste iz stine.
jedan, neponovljiv, poseban.
život.

Nema komentara:

Šufit