srijeda, 26. listopada 2016.

26.10.

samo dvi riči, da se ne zaboravi, na današnji dan je oslobođen Split.

Nema komentara:

Šufit