četvrtak, 19. svibnja 2022.

Život u Dalmaciji

E... Život u Dalmaciji 🥰😍🤩
Malo do grada, malo rada, malo liganja s manistrom, malo banjanja, malo đelata, malo jagoda. Ovo zadnje nisan slikala da ne pate oni koji su utekli u Irsku previše.

Nema komentara:

Šufit