srijeda, 13. travnja 2022.

probajte kod moje suside

Moja susida jema mota s metlon i krpon, a baš niko bidnu neće da je zaposli. I tako bidna krede dragom Bogu dane, po cili dan viri suside na okular, čini dišpete cilon portunu, kupila je sve iznad mogućnosti, a sad joj to nima ko platit, pa je više od svega puno fotana i nervožasta. Eto, možda bi se s njom uspili dogovorit i bokunić cinije, probajte je kontaktirat, morete je nač po plavoj lumbreli kojoj vire žice, s njon se svugdi viša i ita, a visi joj o' isprid vrata. U portun nan i Putin more doč i proč jerbo nan nova novcata vrata nikad nisu proradila da se moredu zaključat, pa joj probajte pozvonit i dogovori se...
Mislin, ako kome triba to, a možda more i štagod drugo

Nema komentara:

Šufit