utorak, 1. siječnja 2019.

Malo misto

Večeras imate epizodu Malog mista ča ga je napisa oni komunjara, a tu su mu epizodu komunjare zabranile. Poslin su istinski rodoljubi prominili ime i ime partije tj postali su domoljubi. I onda su toga komunjaru jednoepizodno zabranjenog od komunjara zabranili na dugi niz godina ciloga. Sad smo konačno u demokraciji i večeras ima na prvom ta epizoda, pogledati pod obavezno...

Poza gledanja:

Nije mi kjaro je li je zabranilo zaradi repa konja bana Jelačića koji je kroz to vrime bija odjašija ili zaradi šporkaćuna Roka koji je skoro privarija Anđu sa one dvi drugarice ča su ujutro tukle u makinjetu, a po noći činile faturetu?! 😊 😁😂🤣😜

Nema komentara:

Šufit