petak, 20. listopada 2017.

*****

neki su preduboko
ušli u tuđi život, grad, zemlju.
dolazi im odavno obećana 
ruska zima
❄️🌬️❄️

Nema komentara:

Šufit