utorak, 15. studenoga 2016.

bičiklete


bičiklete. jesen. pusta plaža. drugačije nego liti, a jopet jema svoju čar.

Nema komentara:

Šufit