četvrtak, 15. siječnja 2015.

u poslu

radim.
da mi bude bolje, e...
neću vječno trpit loše.

Nema komentara:

Šufit