ponedjeljak, 8. prosinca 2014.

iznenađenje dana

Bili smo kod najboljih doktora dragih prijatelja
www.ambulantabosnjak.hr
I znate što mi se dogodilo?
Rekli su mi da nisam Nika, nego Niko.
E, dobro ste pročitali...
To su mi rekli.
Dera san se ka blesav, vika, bolilo me,
dobija san boci-boci, očistili su mi zalipljeno krzno,
sredili me i sad san već bolje volje.
Obećajen da ću drugi put bit bolji.
Kupila mi je Nada i škatulu keksića da ne krepan od gladi,
a narafski da ću se ka pravi Dalmatinac danas malo obžderat
i s ribom.
Prenosimo bokunić atmosfere radnog jutra u Ambulanti Bošnjak.
Žena koja drži Niku i koja nikako nije dobro ostala je moja mater
(sad vi morate reč da je dobro ostala, e), a ostali svit sam upoznala
u ambulanti.
Volite životinje, mazite ih i pazite. Beštijiice ljubav za ljubav daju.

Nema komentara:

Šufit