srijeda, 19. studenoga 2014.

muškići, čestitamo!

međunarodni dan muškaraca:
http://hr.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91unarodni_dan_mu%C5%A1karaca

Nema komentara:

Šufit