utorak, 17. lipnja 2014.

stablo - nastavak


daklem, sedam je uri navečer, sad san došla iz grada, a priča sa stablom je došla do tu.

Nema komentara:

Šufit