četvrtak, 19. lipnja 2014.

noćno navijanje

evidentno je da još nismo išli leč, da smo izili čips i da je 1:0 
čekamo nastavak 

Nema komentara:

Šufit