ponedjeljak, 16. lipnja 2014.

isprid naše kuće

isprid naše kuće
nekad je tu bilo stablo.
slomija ga je vitar.
evo stiže novo.
neka mu je sa srićom 

Nema komentara:

Šufit