petak, 13. lipnja 2014.

ekola

19:34 - radno vrime je gotovo.
finito.
idemo ča ...

Nema komentara:

Šufit