četvrtak, 19. lipnja 2014.

*****

odličan poticaj za ozdravljenje je vikati svim bolesnima: svi ćete krepat. u mukama, e...
odličan poticaj za učenje je vikati svim učenicima i studentima: reci jedan broj, sigurno ćeš pogriješiti. i padaš odma, tako da znaš. nema više šansi.
odličan poticaj za gospodarski rast, investicije, otvaranje novih tvrtki i tako to je: sve ćemo vas pozatvarat!
za 1 kn ćemo vas strpat u pržun, ogrist ćete vi boga svoga, boga mi.
tako nekako. — osjećam se hopeful.

Nema komentara:

Šufit