utorak, 17. lipnja 2014.

*****

COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF - koja je razlika?
svi koji misle da sve znaju o kompjuteru, a ovo ne znaju, nisu naučili excel.
jutros sam ovo učila studente, pa mi palo na pamet da stavim tu, ono, ka pitanje za razmišljanje..

Nema komentara:

Šufit