nedjelja, 15. lipnja 2014.

*****

dok naš svit stalno nešto čeka da im država omogući, godine prolaze, mladost odlazi. neće država omogućiti ništa, ne razmišljaj kao da smo u doba socijalizma. zašto bi itko omogućavao išta? gdje piše da ti država mora dati posao? pokreni se i prihvati se posla sam... —  osjećam se pametno.

Nema komentara:

Šufit