petak, 13. lipnja 2014.

*****

gaštrapan (bakul, žohar) i to orijentalni, e, to je prava rič za ovu japansku bubu.
dobro, najvažnije je da nisu svi utekli i da se se hrabro borili.
sutra je novi dan.

{vrlo važan. 
zadnji dan škole.}

http://www.ms-deratizacija.hr/hrv/stetnici/puzeci-insekti/108/crni-zohar-blatta-orientalis/123/

evo, već je doša ti novi dan ;)

Nema komentara:

Šufit