četvrtak, 15. svibnja 2014.

fuzbal

šta možemo učinit u ti brazil? - pita na tv reklami upravo
barenko probat ne pobič. i igrat, e... - komentira moja mater.

Nema komentara:

Šufit