srijeda, 21. svibnja 2014.

****

turčin mi je bacija prvi cvit...

Nema komentara:

Šufit