ponedjeljak, 7. travnja 2014.

pitanje za razmišljanje

jesmo li više uspili izvuč koju kintu iz EU fondova ili imamo samo to da nam je marmelada postala džem?

Nema komentara:

Šufit