subota, 12. travnja 2014.

Klapa Bonaca Život je moj odrišen brod

život je moj odrišen brod. 

vrime je za poč na more. 

oni ča me vole, znaju di će me nač, 

a oni ča me ne vole i bolje da me ne nađu.

Nema komentara:

Šufit