nedjelja, 29. prosinca 2013.

godina o' godišnjica

osim što mi je u 2013. www.parametar.hr ušao u desetu godinu rada,
bila je to za mene osobno godina okruglih godišnjica: 
- 15 godina od kada sam postala dipl.ing., 
- 10 godina od kada sam postala mr.sc.,
- 5 godina od kada sam postala vozač B kategorije 
(ma šta se smijete, to nije beznačajno, dozvola vridi i za traktor, e... :))

Nema komentara:

Šufit